Temeiul şi scopul dreptăţii (punctul de vedere al sofiştilor)

Callicles: Făcătorii legii sunt, după credinţa mea, tocmai oamenii slabi, cei mulţi. Pentru sine şi în vederea intereselor proprii îşi întocmesc ei legile şi-şi orânduiesc răsplăţile: laude şi dojeni. Spre a înfricoşa pe oamenii care sunt mai puternici şi în măsură să aibă mai mult decât dânşii: iată de ce spun că râvna pentru îmbogăţire este lucru ruşinos şi nedrept. (...) Aceasta-i pricina că în legi se tratează ca nedreaptă şi imorală orice străduinţă de agonisire care întrece măsura obişnuită a gloatelor, de ce-i zice nedreptăţire. Cât priveşte natura, ea învedereză - cred - de la sine că-i dreptul celui mai destoinic să aibă mai mult decât nevolnicul, a celui mai puternic mai mult ca bicisnicul. Ea arată că aşa-i pretutindeni: la celelalte vieţuitoare la fel ca şi la oameni, în toate statele şi familiile acestora. Aşa e, după ei, însăşi temelia dreptului: superiorul să cârmuiască pe inferior, el să capete mai mult. (...)

Pentru aceea, gloatele ţin de rău pe asemenea oameni; ele îşi ascund propria incapacitate, de care li-i ruşine, şi declară necumpătarea lucru urât (...) nefiind capabile să-şi agonisească cele trebuitoare pentru săturarea poftelor, mulţimile laudă cumpătarea şi dreptatea: o fac din laşitate.
(Platon, Gorgias)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Comentarii recente în Blogger

Cum să adăugaţi caseta de comentarii Facebook în Blogger

Cum ar fi viaţa noastră fără memorie?